Dítě je dar života. Né každý má to štěstí stát se maminkou či tatínkem a tak je naším posláním pomáhat dobrým lidem stát se rodiči.

Firemní dárcovství

Firmy poskytující finanční, ale jinou pomoc našemu Nadačnímu fondu Děti 21 za součást společenské odpovědnosti. Nejčastějším způsobem podpory ze strany firem je peněžité dárcovství, proto poskytujeme dárci zpětnou vazbu, jak bylo konkrétně s jeho prostředky naloženo. Vždy navazujeme s dárcem osobní kontakt, kde navazujeme otevřenou diskuzi o záměrech podpory.

V případě, že dárce chce poskytnout prostředky přímo na danou pomoc nebo projekt, nadace konzultuje a informuje zájemce o daném postupu.

Sbírkový účet: 2684444268/0300