Dítě je dar života. Né každý má to štěstí stát se maminkou či tatínkem a tak je naším posláním pomáhat dobrým lidem stát se rodiči.

Individuální dárcovství

Nejrozšířenější formou přímé pomoci je finanční dar. Může jít o občany nebo již známé dárce, kteří posílají jednorázový, pravidelný či nepravidelný dar na účet Nadačního fondu Děti 21 a díky němu může nadace plnit své poslání a přinášet konkrétní pomoc. (účet nadace...)

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru. Po poukázání předmětné částky na účet, nadační fond rád promptně vystaví doklad po té, co je předmětná částka poukázána na nadační učet a současně jakmile jí dárce o sobě poskytne základní údaje pro jeho vystavení.

Sbírkový účet: 2684444268/0300