Dítě je dar života. Né každý má to štěstí stát se maminkou či tatínkem a tak je naším posláním pomáhat dobrým lidem stát se rodiči.

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka je jednou z nejrozšířenějších finančních způsobů jak pomoci. Může mít mnoho podob od finančních sbírek formou zapečených pokladniček až pro prodej různých výrobků.

V současné době Nadační fond Děti 21 připravuje dárcovskou sbírku na pomoc párům v oblasti reprodukční medicíny pod názvem „Děti do každé rodiny“.

Sbírkový účet: 2684444268/0300