Dítě je dar života. Né každý má to štěstí stát se maminkou či tatínkem a tak je naším posláním pomáhat dobrým lidem stát se rodiči.

Spolupracují

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

vedoucí lékař Sanatoria PRONATAL. Ředitel pro léčebnou péči a odborný zástupce pro obory gynekologie, porodnictví a reprodukční medicínu. Dlouholetý člen Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE), kde působil i jako člen Executive Committee ESHRE, opakovaně byl členem výboru České gynekologické společnosti (ČGPS) a je členem výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS. Je považován za největšího odborníka v celé ČR.

MUDr. Eva Uhrová

vedoucí lékařka úseku gynekologie Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky Fakultní nemocnice v Motole.

MUDr. Pavel Lavička

gynekolog, porodník

PRONATAL - ČLEN SKUPINY MEDICON

je jedno z nejstarších a největších pracovišť zabývajících se diagnostikou a léčbou poruch plodnosti. Je největší provozovatel ambulantní péče v Praze.

Mammacentrum Zelený pruh

je špičkové mamografické pracoviště, které má status akreditovaného screeningového mamografického centra. V České republice patří mezi největší a je jedním ze dvou pracovišť v zemi zařazených do mezinárodní databáze center Breast Centres Network, což jsou pracoviště specializovaná na diagnostiku a léčbu rakoviny prsu.

Onkocentrum Zelený pruh

je pracoviště zaměřené na prevenci, diagnostiku a léčbu karcinomu prsu. Zajišťuje jak onkologickou a chirurgickou léčbu pacientek s karcinomem prsu, tak i preventivní péči v mammologické poradně.

Centrum pro nemoci prsu

je komplexní zařízení pro prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění prsu. Má status akreditovaného screeningového mamografického centra s unikátním mamografem s 3D technologií (tomosyntézou).

MŠ Sofia School

je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola, tedy i pro předškoláky. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule s řadou metodických pomůcek. Výuka je vedena bilingvní formou, proto děti brzy rozumí i hovoří anglicky, ale i dokonale česky. Díky kvalitativně nadstandardnímu vzdělávacímu programu a individuálnímu přístupu jsou děti z MŠ Sofia School skvěle připravené na veškeré typy českých i cizojazyčných škol.

Az promo s.r.o.

se zabývá organizací odborných seminářů, konferencí a praktických prezentací, určených převážně stavební odborné veřejnosti. Přední výrobci stavebních materiálů zde informují architekty, projektanty, stavební firmy, developery a zástupce měst a obcí o svých nových i stávajících produktech, řeší technické detaily, doporučují vhodné technologické postupy a diskutují o konkrétních projektech.

Maxi Travel /divize Maxi Rentals s.r.o.

je cestovní agentura zabývající se pronájmem a prodejem domů na Floridě.

Sara Ulahel Zakladatelka NF Děti 21  
Telefon: +420 775 992 429 Email: ulahel@deti21.cz
Mgr. Jana Korandová Ředitelka NF Děti 21  
Telefon: +420 776 677 909 Email: info@deti21.cz
Radmila Makovička Asistentka NF Děti 21  
Telefon: +420 776 677 909 Email: makovicka@deti21.cz
Ing. Ilona Kudrnáčová Finanční oddělení  
Telefon: +420 776 677 909 Email:
Ing. Filip Gavlas Dis. Manager
Telefon: +420 603 591 642 Email: gavlas@deti21.cz
Sbírkový účet: 2684444268/0300