Dítě je dar života. Né každý má to štěstí stát se maminkou či tatínkem a tak je naším posláním pomáhat dobrým lidem stát se rodiči.

Časté dotazy

Musí být oba partneři z České republiky?

Ano, ale není to vždy podmínkou.

Jak často je příspěvek udělen?

Naším cílem je vyplácet pomoc dvakrát až čtyřikrát ročně, nezbytná je dostupnost finančních prostředků a posouzení ošetřujícího lékaře.

V jakém časovém horizontu jsou příspěvky udělovány?

Počet a výše každého příspěvku se bude lišit v závislosti na dostupnosti finančních prostředků Nadačního fondu Děti 21 a příspěvky budou udělovány přibližně čtyři týdny po schválení.

Jak bude příspěvek vyplácen?

Nadační fond Děti 21 zašle finanční prostředky přímo na kliniku příjemce.

Jaké náklady jsou kryty příspěvkem?

Příspěvek může být použit na pokrytí veškerých nákladů spojených s asistovanou reprodukcí. Vždy záleží na konzultaci ošetřující lékaře.

Pokrývá příspěvek léky na plodnost?

V některých případech je to možné.

Jak rychle musí být příspěvek použít?

Po schválení příspěvku musí být použit do 30 dnů, po této době bude příspěvek stažen.

Existuje věková hranice?

Ne, každý případ je posuzován individuálně a vždy bereme v úvahu doporučení lékaře a právní legislativu ČR.

Musím poskytnout písemné doporučení od lékaře?

Ano, vždy je zapotřebí doporučení lékaře.

Jak se dozvím, že mi byl příspěvek schválen?

Budeme Vás informovat emailem, poštou, telefonicky.

Kdo vybírá příjemce dotace příspěvku?

Příjemce příspěvku vybírá výbor složený ze specialistů na reprodukční medicínu, gynekologové, finanční poradci, právníci náhradního mateřství, kliničtí psychologové a jiní, kteří se osobně zabývají neplodností.

Mohu žádat o příspěvek víckrát?

Žadatelé mohou žádat víckrát, avšak musí vyplnit nový formulář.