Dítě je dar života. Né každý má to štěstí stát se maminkou či tatínkem a tak je naším posláním pomáhat dobrým lidem stát se rodiči.

Novinky

První úspěšná transplantace ovariální tkáně v ČR

Pražské centrum reprodukční medicíny Sanatorium Pronatal provedlo v České republice první úspěšnou transplantaci ovariální tkáně u 32leté ženy po úspěšné léčbě karcinomu prsu.

Protože se jednalo o mladou ženu ve fertilním věku, byla jí před zahájením onkologické léčby v rámci programu ochrany reprodukčních funkcí odebrána část pravého vaječníku a části ovariální kůry s primordiálními folikuly byly zamraženy. Po kombinované…

Čtěte více...

Hrazení pojišťoven

Současnosti podmínky a věkové limity umělého oplodnění

Od 1. 9. 2015 je novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. transparenční novelou) zpřesněna zákonná úprava pro úhradu služeb poskytnutých v souvislosti s umělým oplodněním. V původním znění zákona byla uvedena horní věková hranice "do 39 let" a tuto jistou nepřesnost řešila VZP v praxi vstřícně tak, že hradila danou péči ženám do 39 let včetně (tj. do 39 let +…

Čtěte více...

Technologie má zlevnit umělé oplodnění

Umělé oplodnění je dnes ve vyspělých zemích zcela standardní, byť stále dost nákladný způsob jak vyřešit problémy s početím vlastního dítěte. Výzkumníci a zdravotnické firmy ovšem pomalu „dolaďují“ způsob, jak tuto metodu přiblížit i do oblastí s nižšími standardy zdravotní péče.

Od roku 1978, kdy tým kolem Britů Roberta Edwardse a Patricka Steptoea přivedl na svět první pod mikroskopem počaté dítě, se už narodilo zhruba šest…

Čtěte více...